Gratis øl på Smukfest med BOOBS ølsystem

BOOBS er en forkortelse for Beer Or Other Beverages System – vi snakker altså om et system til øl, vand og drinks!

SmukBOOBS har anlæg følgende steder:

  • 2 i teknikbyen (Teknikloftet) – fadøl, sodavand, drinks
  • 1 i hos Blå Opstilling – fadøl, sodavand
  • 1 på KærligHeden (opstillercamp) – fadøl, sodavand
  • 1 i Sherwood (Lilla opstilling)
  • 1 bag ved Bøgescenen (Grøn opstilling)

Anlæggende startes op på forskellige tidspunkter i opstillingsperioden, og det meldes ud på mail, hvornår de forskellige anlæg er startet op.

I opstillingsperioden køres der med særlige opstillingspriser – disse ændres når festivalen starter. De gældende priser står ved købsstederne.

FriBar
Formanden kan åbne for FriBar, hvilket betyder at når en medhjælper fra hans hold eller subhold scanner sin chip, får de mulighed for at tanke en fri øl/sodavand/drink. At det er en fri øl/sodavand/drink via formandens FriBar-konto ses ved at knappen på anlægget blinker grønt.

Formanden sætter penge ind på holdets FriBar konto hos Marketenderiet på Teknikloftet. Det kræver man kommer med en rekvisition hvorpå der står at det er til FriBar-konto og hvor koordinatoren har skrevet et beløb, der skal indsættes.

Formanden har mulighed for at starte FriBar i en time, hvorefter den slukker automatisk eller starte den permanent og selv slukke for den. Formanden starter og stopper ved at scanne ved en sodavandshane og derefter trykke på knapperne i displayet.

Skulle der ske det en FriBar-konto løber tør for penge, stopper FriBar automatisk. Dette opdager man kun ved at der kommer medhjælpere og siger de ikke kan få øl, eller ved at formanden tjekker sin saldo i Elpitten. Saldo kan ikke tjekkes på selve anlægget.

Oprettelse af FriBar-konto
Alle hold med en formand kan oprette en FriBar konto. Det er også muligt at lave FriBar-konti til subhold. Stedfortrædere kan få adgang til at styre en formands FriBar kontoen, men det er udelukkende formanden som kan oprette den.

Oprettelsen sker ved at formanden, efter at have fået sit armbånd på, går op til et anlæg og scanner chippen ved sodavandshanen og derefter går det relevante sted hen (fremsendes på mail) og indsætter penge via en Rekvisition som beskrevet ovenfor.

Rekvisitioner til enkeltpersoner
Koordinatorer har også muligheden for at give øl, sodavand eller drinks til en enkelt medhjælper. Disse indsættes som gratis drikkevarer til den enkelte medhjælper. Han/hun kan følge med i hvor mange der er tilbage via Beeptify login til egen Beeptify konto. Det er vigtigt at huske at dette ikke kører som beløb, der kan bruges på tværs at drikkevarerne (i modsætning til FriBar-kontoen). Dvs. der skal altså skrives på rekvisitionen at det f.eks. er 10 øl, 10 sodavand og 5 drinks.

Når en medhjælper scanner sin chip ved et anlæg, sker følgende:

  1. Systemet undersøger om der er FriBar til dette hold. Er der det, åbnes der for at der kan tankes en øl/vand/drink via holdets FriBar-konto
  2. Er der ikke FriBar, undersøger systemet om der er drikkevarer på medhjælperens konto og trækker derfra (dvs. drikkevarer som man personligt har fået tildelt af sin koordinator på en rekvisition)
  3. Hvis det heller ikke er tilfældet, så tjekker systemet om prisen for det ønske produkt kan trækkes på brugerens Beeptify konto. Er dette OK, sælges der en drik til medhjælperen.
  4. Er der ikke sat penge ind på medhjælperens Beeptify-konto, vil en gul lampe blinke, og der kan ikke købes før der er flyttet penge over / er åbnet for FriBar / er indsat gratis drikkevarer på medhjælperens konto.

Penge indsættes via Beeptify
Medhjælperen skal selv indsætte penge via Beeptify og holde øje med saldo herigennem.

Beeptify-konto
Den Beeptify-konto der bruges til medhjælperens armbånd, er den der matcher den mailadresse, der er brugt i Memba. Har medhjælperen en eksisterende Beeptify-konto på denne mailadresse, benyttes den eksisterende konto. Har medhjælperen ikke allerede en Beeptify-konto på den adresse, der står registreret i Memba, bliver der automatisk oprettet en ny Beeptify-konto på denne mailadresse.

Alle med armbånd kan bruge anlægget. Er det f.eks. en gæst der ikke er medhjælper, laves der et salg via Beeptify.